SALATE

Kupus salata

15 kn

Mješana salata

18 kn

Zelena salata

15 kn

Šopska salata

23 kn